heeft u zelf nieuws of tips?

10 juli 2022 | Erik-Jan Berends

Gemeente Olst-Wijhe stimuleert inwoners zonnepanelen te plaatsen

De gemeente Olst-Wijhe maakt werk van een duurzame toekomst met meer groene energie uit zon en wind. Een van de maatregelen is het plaatsen van zonnepanelen op daken. Dit najaar beginnen diverse acties om woningeigenaren en bedrijven te stimuleren om ook panelen te plaatsen met als doel: elke dag een zonnedak erbij in Olst-Wijhe.

“Onze ambitie voor 2030 is zo’n 13 GWh groene energie via zon-op-dak. Van die 13 GWh willen wij zo’n 10 GWh opwekken via zonnepanelen op bedrijfsdaken en zo’n 3 GWh via zonnepanelen op daken van particulieren. De totale opbrengst staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van maar liefst 3.700 huishoudens”, aldus wethouder Marcel Blind. “Het gaat er uiteindelijk om dat zoveel mogelijk inwoners en bedrijven de keuze maken om te investeren in zon-op-dak. Om dat te stimuleren hebben we een mooi pakket aan maatregelen, waaronder een inkoopactie voor onze inwoners.”

Acties

Op basis van een onderzoek naar de mogelijkheden van zon-op-dak heeft de gemeente een Actieplan Zon-Op-Dak gemaakt. Zo komt er onder meer een informatiemarkt en komt er dit najaar een collectieve inkoopactie voor woningeigenaren. Alle woningeigenaren krijgen hiervoor te zijner tijd een uitnodiging. Ook kunnen particulieren de energievakmannen Salland inschakelen voor een woningcheck om na te gaan of de woning verduurzaamd kan worden en de gas- en elektrakosten omlaag kunnen.

Subsidies

Daarnaast benadert de gemeente bedrijven of ze belangstelling hebben voor zon-op-bedrijfsdak en om hen in contact te brengen met het Versnellingsteam Zon van de provincie Overijssel. Dit team helpt bedrijven onder meer met het aanvragen van subsidies voor zonnepanelen en het zoeken naar slimme oplossingen als het net overbelast raakt.

Meer informatie over zon-op-dak is te vinden op Duurzaam Bouwloket | Olst-Wijhe. Informatie over de acties volgt dit najaar.