heeft u zelf nieuws of tips?

9 april 2020 | Erik-Jan Berends

Gemeente Olst-Wijhe presenteert dit jaar geen Kadernota

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe heeft besloten om dit jaar niet in juni de zogenaamde Kadernota uit te brengen.

Zo’n Kadernota geeft normaal gesproken inzicht in het financiële huishoudboekje van de gemeente voor de komende vier jaar en eventuele nieuwe beleidswensen. Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is het op dit moment erg onduidelijk hoe de financiële toekomst eruitziet.

Duidelijkheid

Het gemeentebestuur vindt dat, zonder duidelijk inzicht in de effecten van de coronacrisis, niet nu al besluiten genomen kunnen worden over de gemeentelijke financiën voor de jaren 2021-2024. Er zal eerst meer duidelijkheid moeten zijn over welke gevolgen de coronacrisis heeft voor de samenleving in Olst-Wijhe, de economische ontwikkeling en de gemeentelijke organisatie.

Begroting

In het najaar komt er wel, zoals gebruikelijk, een begroting voor het daaropvolgende jaar. De raad zal deze dan bespreken en ook kijken welke beleidswensen wel en niet gehonoreerd kunnen worden. Overigens wordt de omvang van de begroting voor een groot deel bepaald door de uitkering die de gemeente via het gemeentefonds van het Rijk krijgt.