heeft u zelf nieuws of tips?

22 maart 2021 | Erik-Jan Berends

Gemeente Olst-Wijhe denkt na over herstel na corona

Het college van Olst-Wijhe heeft voor 2021 een extra bedrag van maximaal 11.000 euro gereserveerd voor mensen die hulp nodig hebben bij het regelen van zorg en ondersteuning. Burgemeester en wethouders hebben ook besloten om voor het opstarten van openbare evenementen en activiteiten in de kernen 15.000 euro te reserveren.

De gemeente kan dan bijdragen in eventuele extra kosten als deze activiteiten eerst alleen in aangepaste vorm kunnen plaatsvinden. Ondanks dat de coronacrisis nog niet voorbij is, heeft de gemeente al nagedacht over nazorg voor de samenleving en over mogelijk herstel. De gemeenteraad heeft hiervoor in de zomer van vorig jaar en begin dit jaar met vertegenwoordigers vanuit de samenleving gesproken over de gevolgen voor onze gemeenschap.

Inventarisatie

Veel van de inwoners en organisaties in Olst-Wijhe zijn zwaar geraakt door de coronacrisis, zowel maatschappelijk als economisch, realiseert het college zich. Burgemeester en wethouders heeft hiervan op hoofdlijnen een inventarisatie gemaakt. De gemeente biedt allerlei ondersteuning. Zo vindt er veel overleg plaats met ondernemers en maatschappelijke organisaties over wat er nog wél kan. Ook zijn er extra contacten met inwoners, bijvoorbeeld bij de uitvoering van de TOZO-regeling, de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers.

Visie

Corona is nog niet voorbij en zal voor de komende jaren grote maatschappelijke en economische gevolgen hebben, is de verwachting. Dat vraagt volgens het college ook om een visie op de langere termijn. De lange termijn aanbevelingen gaan over zaken als leefbaarheid, de plaatselijke economie, toekomstperspectief jeugd en gezondheid en een goede kwaliteit van leven. De inzet die hiervoor nodig is, weegt de gemeenteraad op een later moment af met het oog op de financiële situatie van de gemeente.

De gemeenteraad bespreekt het voorstel in zijn vergadering van 12 april.