heeft u zelf nieuws of tips?

9 september 2022 | Erik-Jan Berends

Gemeente Olst-Wijhe brengt afvalscheiding onder de aandacht

ROVA en de gemeente Olst-Wijhe beginnen deze maand met de aanpak Terugwinnaars. Wie grondstoffen terugwint uit afval is een Terugwinnaar.

“Een groot deel van ons afval bestaat uit herbruikbare grondstoffen”, vertelt wethouder Marcel Blind. “We zien dat veel inwoners al goed afval scheiden. Maar we zien ook nog altijd spullen tussen de grondstoffen die er niet in thuishoren. Vooral als het gaat om het goed aanbieden van PMD: Plastic-, Metalen- en Drankverpakkingen. En dat is zonde. Hier valt nog veel winst te behalen voor het milieu én de portemonnee. Hierbij hebben we de hulp van onze inwoners hard nodig.”

Belangrijk

Olst-Wijhe presteert goed als het gaat om afval scheiden. In 2020 werd 92 procent van het afval gescheiden ingezameld (landelijke norm 75 procent) en produceerden inwoners van Olst-Wijhe gemiddeld nog maar 45 kilo fijn restafval per jaar (landelijk norm 100 kilo). “Toch gaat nog niet alles goed, want de kwaliteit van het scheiden kan beter”, aldus de wethouder. “Met Terugwinnaars laten we zien hoe grondstoffen goed worden gescheiden, waarom dat belangrijk is en wat we vervolgens weer van de grondstoffen kunnen maken. PMD kan bijvoorbeeld weer worden gebruikt voor het maken van nieuwe verpakkingen, bankjes en bloembakken.”

Grondstoffen

Hoe belangrijk goed inzamelen echt is, ziet de gemeente regelmatig terug in de praktijk. “Een vuilniswagen van ROVA leegt per rit de containers van zo’n vijfhonderd huishoudens. Als daar een aantal containers met vervuiling tussen zitten, kan het zijn dat de hele vracht wordt afgekeurd”, vertelt wethouder Blind. “Dat is ten eerste niet goed voor het milieu, want er gaan ontzettend veel nuttige grondstoffen mee verloren. Daarnaast kost het ons allen extra geld. Dit komt omdat de gemeente voor recyclebare grondstoffen een vergoeding krijgt, terwijl afgekeurde vrachten worden verbrand als restafval. En dat kost geld. In 2020 betaalden we als gemeente zo’n 11.000 euro extra aan het verwerken van vervuild PMD. Die kosten komen ten laste van de afvalstoffenheffing die we als inwoners betalen.”

Interviews

In de komende maanden verschijnen er verschillende interviews met inwoners in de Huis aan Huis Reklamix. Hierin staat hoe zij aankijken tegen het scheiden van afval en hoe ze dit aanpakken. Ook komt er een speurtocht voor basisschoolleerlingen. Blind: “Een prettige en duurzame leefomgeving creëren wij niet alleen voor onszelf, maar ook juist voor volgende generaties. Laten we daarom samen de schouders eronder zetten en ervoor zorgen dat we goed (blijven) omgaan met het milieu.”