heeft u zelf nieuws of tips?

19 november 2018 | Erik-Jan Berends

Gemeente Olst-Wijhe biedt collectieve zorgverzekering

Wie een laag inkomen heeft, maar wel goed verzekerd wil zijn kan mogelijk gebruik maken van de collectieve zorgverzekering die de gemeente Olst-Wijhe aanbiedt.

Belangstellenden kunnen zich vóór 17 december 2018 aanmelden via de site Gezond verzekerd. Om in aanmerking te komen voor de collectieve zorgverzekering mag het inkomen niet hoger zijn dan 1.230,75 euro voor een alleenstaande (ouder) en niet hoger zijn dan 1.758,22 euro voor gehuwden. Ook houdt de gemeente rekening met het vermogen. Het vermogen mag als alleenstaande (ouder) niet hoger zijn dan 6.020 euro en als gehuwden niet hoger zijn dan 12.040 euro. Het vermogen dat in de woning zit, telt niet mee.

Voor wie jonger is dan 21 jaar of de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, gelden andere inkomensgrenzen. Deze mensen kunnen het beste contact met de gemeente opnemen.

Wie vragen heeft, kan ook binnenlopen tijdens inloopspreekuren. Deze zijn op maandagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur in het Holstohus en op dinsdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur in het gemeentehuis. Op 3, 4, 10 en 11 december is bij deze inloopspreekuren ook een medewerker van Salland Zorgverzekeringen aanwezig.

Wie hulp nodig heeft bij het indienen van de aanvraag, of wil weten waar die mogelijk nog meer recht op heeft, kan elke vrijdagochtend binnenlopen bij het inloopspreekuur van Financiën de Baas van 9.00 tot 12.00 uur in het Holstohus.