heeft u zelf nieuws of tips?

14 mei 2019 | Erik-Jan Berends

Gemeente krijgt bijna driehonderd reacties op enquête Omgevingsplan

De gemeente Olst-Wijhe vroeg begin april inwoners een enquête in te vullen over het nieuwe Omgevingsplan. In dit plan willen de gemeente niet meer regelen voor de woon- en leefomgeving dan nodig is. Daarom vroegen ze inwoners wat ze als gemeente wel, niet of anders moeten regelen. In totaal kwamen er bijna driehonderd reacties.

Uit de enquête bleek volgens de gemeente dat inwoners het vaak prima vinden als hun buren bijvoorbeeld een kapsalon of bed & breakfast beginnen aan huis, zo lang zij en andere buren er geen last van hebben. Ook het wijzigen van de woning aan de buitenkant (dakkapel) of het bouwen van een (grotere) schuur in de achtertuin moet kunnen. Het kiezen van een locatie van een tentfeest vertrouwt het merendeel aan de organisatie toe in plaats van dat de gemeente een locatie moet aanwijzen. Maar niet alles zouden inwoners zomaar toestaan. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld reclameborden langs de weg en het plaatsen van een twee meter hoge schutting aan de straatkant.

Dankzij deze enquête zegt de gemeente een globaal beeld te hebben van de situaties waar inwoners meer, minder of andere regels willen. Ze vergelijkt deze uitkomsten met haar huidige beleid en bekijkt waar aanpassingen nodig zijn. De consequenties van deze aanpassingen worden in beeld gebracht, voordat de gemeente besluit wat er in het Omgevingsplan komt. De komende tijd gaan ze hierover met het college en de raad in gesprek. Wie de gemeente Olst-Wijhe nog iets wil meegeven, kan dan doen via gemeente@olst-wijhe.nl.