heeft u zelf nieuws of tips?

22 november 2018 | Erik-Jan Berends

Gemeente gaat onveilige bomen kappen

De gemeente Olst-Wijhe heeft een zorgplicht als het gaat om veiligheid rondom haar bomen, net zoals iedere boomeigenaar.

Naar aanleiding van de uitgevoerde boomveiligheidscontroles worden de onveilige bomen in de komende winterperiode gekapt. Op de site van de gemeente staat een lijst met betreffende bomen: https://www.olst-wijhe.nl/kappenonveiligebomen. Dit is een lijst die de komende periode nog verder wordt aangevuld. De betreffende bomen zijn buiten in het veld te herkennen aan de twee stippen. Voor kapvergunningsplichtige bomen doet de gemeente een kapaanvraag.

Inwoners die vragen hebben kunnen contact opnemen met Sander Schuurman via telefoonnummer 14 0570.