heeft u zelf nieuws of tips?

Foto('s): Erik-Jan Berends
24 februari 2020 | Erik-Jan Berends

Gemalen draaien op volle toeren na hevige regenval

In het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta viel afgelopen weekend gemiddeld 20 – 34 mm regen. Dit had tot gevolg dat het water in de toch al goed gevulde  kanalen, meren, weteringen en sloten nog hoger kwam te staan. Door de gemalen op volle toeren te laten draaien, houdt het waterschap het waterpeil beheersbaar.

De grote(re) gemalen Stroink (Vollenhove), Zedemuden, Kostverlorenzijl (Zwartsluis), Streukelerzijl, Galgenrak, Kloosterzijl (Hasselt), Veneriete, Nieuw Lutterzijl (Kamperzeedijk), Broekhuizen (Dalfsen), Katerveer (Zwolle) en Ankersmit (Deventer) pompen het overtollige water vanuit het gebied naar de IJssel, het Zwarte Water, de Overijsselse Vecht, Zwartemeer en het Vollenhovermeer. Daarnaast zorgen de kleinere gemalen ervoor dat het waterpeil in de diverse polders binnen de perken blijft. Uiteindelijk wordt al dit water afgevoerd naar het IJsselmeer. De diverse, in het verleden al aangelegde, waterbergingen bewijzen hun diensten en staan vol water.

Waterstand

Daarnaast speelt al een aantal weken de verhoogde waterstand op de IJssel, het Zwarte Water en de Overijsselse Vecht. Opstuwing door de harde westenwind zorgde in het weekend voor een verdere stijging van het water op deze rivieren. Zondag werd daarom de balgstuw bij Ramspol tijdelijk gesloten om het water richting Zwartemeer en Zwarte Water tegen te houden. Bij Kampen steeg het water tot 84 cm + NAP. Pas bij 1,40 cm +NAP komt de Hoogwaterbrigade in actie om het eerste deel van de waterkering in Kampen op te bouwen. Maar zover komt het niet: inmiddels is het waterpeil in Kampen gezakt tot 42 cm +NAP. In het Zwarte Water bij Hasselt steeg het water tot op de kade langs de Grintwal.

Verwachting

Omdat de gemalen volop draaien en in de afgelopen nacht de wind afnam en geen neerslag meer viel, is er weer ruimte ontstaan in het watersysteem. Daarom verwacht het waterschap geen problemen met de neerslag en toename van de wind die in de loop van vanmiddag/avond nog wordt verwacht. Vanaf morgen neemt de wind en hoeveelheid neerslag af, zo is de verwachting.

 


Foto's