heeft u zelf nieuws of tips?

12 december 2019 | Erik-Jan Berends

Gebied tussen Noorder Koeslag en Krijtenberg blijft groen

Het college van B&W van de gemeente Olst-Wijhe heeft op 10 december besloten dat het gebied tussen de woonwijken Noorder Koeslag en Krijtenberg in Wijhe samen met inwoners wordt vormgegeven. De omgeving is en blijft groen, waarbij natuurlijk spelen een belangrijke rol speelt. De afgelopen periode onderzocht de gemeente welke opties voor de invulling van dit gebied haalbaar zijn. Een van de opties was woningbouw, de andere een volledig groene invulling. Het Oversticht voerde een onderzoek uit naar de mogelijkheden voor woningbouw in dit gebied. Ook omwonenden lieten hun mening over dit gebied horen tijdens een informatieavond eind september. 

Onderzoek

Tijdens deze avond werden zij geïnformeerd over het voornemen een onderzoek uit te laten voeren naar de haalbaarheid van de realisatie van een aantal woningen. De omwonenden voelden zich overvallen en vroegen de gemeente het gebied groen te laten.

Uitnodiging

Op basis van de inbreng van omwonenden en het onderzoek van Het Oversticht besloot het college het gebied groen te houden en vorm te geven met inwoners van beide woonwijken. De omwonenden zijn hier inmiddels over geïnformeerd. In het voorjaar van 2020 ontvangen inwoners van de wijken een uitnodiging om mee te praten over de nadere invulling van het gebied.