heeft u zelf nieuws of tips?

21 december 2019 | Erik-Jan Berends

Fracties hekelen ontbreken gedegen proces bij voordracht nieuwe wethouder

De fracties van D66, Groenlinks en de PvdA hekelen het ontbreken van een gedegen proces voor de voordracht van een wethouder in Olst-Wijhe. Met het vertrek van Anton Bosch is er per februari 2020 een nieuwe wethouder nodig. 

“De raad werkt met een raadsbreed akkoord en is zo één grote coalitie. Dus de wethouders zitten er niet namens één partij, maar namens de voltallige raad”, stellen de fracties. “Olst-Wijhe is gebaat bij de beste kandidaat. In de zoektocht naar de beste kandidaat heb je een zorgvuldig proces nodig. Ondanks herhaaldelijk aandringen van D66, Groenlinks en de PvdA is er geen functieprofiel opgesteld.” 

Afspiegeling

Door het ontbreken van een functieprofiel zijn volgens de drie fracties de benodigde competenties buiten beschouwing gelaten. “Ook is er geen rekening gehouden met de afspiegeling van de samenleving in Olst-Wijhe; zo ontbreekt een vrouw in het college. Voor de beste kandidaat moet je kunnen kiezen. Er zijn verschillende overleggen geweest waaraan alle fracties deelnamen met de bedoeling om te komen tot de invulling van de vacature. Dit was een schijnproces omdat de vertegenwoordigers van GB, VVD en CDA niet open stonden voor alternatieven. Voor hen was en is er één kandidaat die het moest worden.  Dit achterkamertjes-besluit onthoudt Olst Wijhe misschien wel van de beste kandidaat.” 

Gemiste kans

De fractievoorzitters van D66, Groenlinks en de PvdA vinden het een gemiste kans voor de gemeente. “Want er waren immers voldoende andere kandidaten? Deze werden bij voorbaat door de partijen af geserveerd. Misschien past de huidige kandidaat wel het best, maar dat zullen we nooit weten.”

Deze voordracht staat volgens D66, Groenlinks en de PvdA haaks op de geest van het raadsbrede akkoord. De drie fracties beraden zich nu over de waarde van dit akkoord.