heeft u zelf nieuws of tips?

18 februari 2022 | Erik-Jan Berends

Erfcoaches bieden de helpende hand  

De erfcoaches werken al geruime tijd met veel plezier in het mooie Salland. Inmiddels hebben veel erfbewoners in Salland met hen kennisgemaakt of hebben over ze gehoord. Er zijn ook nog mensen die ze niet kennen of die niet precies weten wat de erfcoaches voor hen kunnen betekenen. In dit artikel vertellen ze wat ze als erfcoach doen.

Erfcoaches begeleiden erfeigenaren bij al hun vragen, problemen of mooie ideeën met het oog op de toekomst van hun erf, henzelf en/of hun familie, hoe klein of groot die hulpvraag of wens ook is. De erfcoaches zijn een volledig onafhankelijke en neutrale gesprekspartner, zonder agenda of opdracht. Ze zijn allemaal opgegroeid op een erf of het maakte onderdeel van hun werk en hun passie. Ze kennen dus als geen ander het leven en werken op het erf. Met hun kennis, ervaring, inspiratie, expertise en netwerk zorgen ze ervoor dat erfeigenaren in staat zijn om zelf duurzame keuzes te maken en om in beweging te komen.

Wat doen erfcoaches? Een greep uit de thema’s waarvoor ze graag aan tafel worden gevraagd:

  • Doorontwikkeling, bedrijfsbeëindiging, verbreding, verdieping van het (agrarisch) bedrijf
  • Biodiversiteit, duurzame energie
  • Erfontwikkeling, asbest, sloop, rood-voor-rood, nieuw functies
  • Financiën
  • (Mantel)zorg
  • Wonen/bouwen (klein wonen, circulair bouwen)
  • Transformatie van de onderneming
  • Kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw
  • Persoonlijke ontwikkeling

Geen erf is gelijk en ook de vragen en wensen van een erfeigenaar zijn persoonlijk. Weet dat gesprekken altijd met veel zorg en in vertrouwelijkheid plaatsvinden, melden de coaches.

Toekomstbestendig

De provincie Overijssel begon enkele jaren geleden met het project Toekomstgerichte Erven. Zoals de naam al zegt, is het project in het leven geroepen om het landelijk gebied toekomstbestendig te maken op het gebied van wonen, werken en leven. Erfbewoners staan daarbij centraal. Er verandert veel voor het platteland. Denk aan stoppende agrariërs, stikstofproblematiek, claims op grond voor natuur energie of water en woningnood. Dat provincie meldt zich dat heel goed te realiseren en daarom wil ze erfeigenaren in het mooie en ook belangrijke buitengebied ondersteunen bij het maken van plannen en keuzes voor de toekomst. Dit doet de provincie door de inzet van erfcoaches te subsidiëren voor alle gemeenten die zich hiervoor willen inzetten. Met andere woorden; erfeigenaren kunnen kosteloos een beroep op ze doen.

Contact

Wie door het lezen van dit artikel met de erfcoaches willen kennismaken, kunnen gerust contact opnemen met de erfcoach binnen zijn of haar gemeente:

 

Zie voor meer informatie www.dekrachtvansalland.nl/salland-deal/ondersteuning-voor-ondernemers-en-inwoners-in-het-buitengebied

 


Foto's