heeft u zelf nieuws of tips?

16 april 2019 | Erik-Jan Berends

Er zijn dit jaar geen paasvuren in Olst-Wijhe

Vanwege de droogte mogen er ook binnen de gemeente Olst-Wijhe geen paasbulten worden aangestoken. De buitengewoon opsporingsambtenaren, boa’s, houden hierop toezicht.

In de regio IJsselland geldt op dit moment fase 2 – Extra Alert (voorheen code oranje). “De verwachting is dat fase 2 ook tijdens de paasdagen geldt”, aldus de gemeente in een persbericht. “Bij fase 2 is het verboden paasbulten aan te steken. Als een paasbult op Eerste of Tweede paasdag wordt aangestoken is een boete het gevolg. De paasbult moet dan ook meteen worden gedoofd worden. De kosten daarvoor zijn voor rekening van de organisator.”

“Het is al langere tijd droog in de natuur. Daardoor is er kans op natuurbranden”, vervolgt de gemeente. “Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook ieders medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken.”

Als er weer fase 1 is, mogen de paasbulten, na overleg met de gemeente, alsnog worden aangestoken. Burgemeester Strien hoopt en verwacht dat iedereen begrip heeft voor deze situatie.