heeft u zelf nieuws of tips?

24 mei 2020 | Erik-Jan Berends

Energieloket Salland neemt woningen onder de loep

Om particuliere woningeigenaren te ondersteunen energie te besparen en zelf op te wekken, bieden de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe energiescans aan. Het gaat om snelle onderzoeken.

De woningeigenaar moet eerst zelf informatie aanleveren zodat een energievakman goed voorbereid op bezoek komt en binnen twee uur alle informatie heeft voor een snelle beoordeling. Het onderzoek is, zolang de voorraad strekt, gratis. De energievakmannen zijn onafhankelijk. In een gesprek achterhalen ze wat de klant wil, zijn levensstijl en zijn motivatie. Dat koppelen ze aan de staat van de woning en de mogelijkheden voor bezuinigen en opwekken.

Huisbezoeken

Nu de coronamaatregelen weer een beetje zijn versoepeld, beginnen de energievakmannen van het energieloket Salland hun huisbezoeken weer. Er zijn wel wat regels aan verbonden. De vakman komt alleen als hij en de aanvrager en hun directe omgeving geen coronaklachten hebben. Tijdens het bezoek worden alle door het RIVM afgegeven maatregelen opgevolgd. Als de aanvrager van een onderzoek liever nog geen bezoek heeft, wordt dat uitgesteld.

Telefonisch
Huiseigenaren in Raalte kunnen ook voor een gratis telefonische afspraak terecht bij Energieloket Salland. De vragen kunnen in brede zin gaan over het verduurzamen van de woning. Over energie besparen door te isoleren, vervanging van installaties zoals een verwarmingsketel, apparaten of lampen, noem maar op. Direct gekoppeld aan isoleren zijn vragen over een goede ventilatie. En dan kan men ook vragen stellen over het zelf opwekken van elektriciteit met zonnepanelen op het eigen dak, met meer mensen in de straat of bijvoorbeeld door aan te sluiten bij een coöperatie in de buurt. Ook geven de adviseurs antwoord op vragen over subsidiemogelijkheden.

Neem voor meer informatie per e-mail contact op energieloketsalland@gmail.com of bel 06-821 19 122.