heeft u zelf nieuws of tips?

Foto('s): Jan van Aefst
3 mei 2022 | Erik-Jan Berends

Dodenherdenking Wijhe wordt op vertrouwde wijze gehouden

Het Verenigd Comité Wijhe heeft de afgelopen twee jaar, in samenwerking met de gemeente Olst-Wijhe en de videogroep Olst-Wijhe, digitaal aandacht besteed aan de dodenherdenking. Nu het qua coronamaatregelen weer kan, vindt op 4 mei de dodenherdenking op de vertrouwde manier plaats.

In de Nicolaaskerk is om 19.00 uur een bijeenkomst, voorbereid door de oecumenische taakgroep, met als thema ‘Vrijheid in verbondenheid’. De Wijhese Harmonie verleent daarbij haar medewerking. Na deze bijeenkomst vertrekt, voorafgegaan door de Wijhese Harmonie, de stille tocht via de Kerkstraat, Langstraat en de  Oranjelaan naar het  herdenkingsmonument aan de Stationsweg.

Bloemen

Langs de Oranjelaan staan spelers van Wijhe “92 met fakkels. Bij het monument zijn leden van scoutinggroep Kornet van Limburg Stirum Olst-Wijhe aanwezig om te assisteren bij het leggen van de kransen en bloemen. Wethouder Blind houdt namens de gemeente Olst-Wijhe een toespraak en schoolkinderen leggen bloemen en dragen gedichten voor.

Iedereen is van harte welkom om zowel in de Nicolaaskerk als bij het monument aanwezig te zijn, maar geef elkaar de ruimte.


Foto's