heeft u zelf nieuws of tips?

7 maart 2022 | Erik-Jan Berends

‘Dienstverlening en participatie gemeente Olst-Wijhe zijn zorgelijk’

Olst-Wijhenaren wonen prettig, voelen zich veilig en staan klaar voor de buren. De waardering voor de samenwerking van de gemeente met de inwoners en de communicatie en voorlichting is voldoende, maar de laatste jaren wel wat gedaald. Deze resultaten zijn te lezen in de zogenaamde burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl.

In 2021 heeft de gemeente Olst-Wijhe weer meegedaan aan deze peiling. De meeste rapportcijfers liggen in lijn met voorgaande jaren, meldt de gemeente in een persbericht. “De vorige peiling was in 2018. In 2021 is een 6,6 het gemiddelde rapportcijfer dat de gemeente Olst-Wijhe krijgt voor alle inspanningen voor haar inwoners (2018: 6,7). Dat is dus een lichte daling. Het rapportcijfer voor de samenwerking met inwoners en communicatie en voorlichting is vergeleken met 2018 ook wat gedaald. Het gaat om respectievelijk een daling van 6,2 naar 6,1 en van 6,8 naar 6,6.”

Ambitie

Op het gebied van prettig wonen (8,1), het zich veilig voelen in de buurt (92 %) en het klaar staan voor de buren (85 %), scoort de gemeente Olst-Wijhe hoger dan de vorige keer en hoger afgezet tegen vergelijkbare gemeenten. De gemeente gaat de uitkomsten van de peiling verder analyseren. Afgezet tegen de ambities van de gemeente op het gebied van dienstverlening en participatie, worden de resultaten uit de peiling door het bestuur en management als zorgelijk geïnterpreteerd. Zij grijpen de resultaten aan als wake-up call en als aanleiding om in te zetten op verbetering van de dienstverlening en participatie.