heeft u zelf nieuws of tips?

Foto('s): Paul Remmelts
13 april 2022 | Erik-Jan Berends

De Kracht van Salland werkt aan toekomstvisie voor Salland

De Kracht van Salland heeft voor 14 april een tweede bijeenkomst georganiseerd over de toekomstvisie. In deze bijeenkomst worden ideeën die Salland sterker, mooie of leuker maken, verder uitgediept. Iedereen die op een actieve en open manier wil meedenken en meedoen is van harte welkom op donderdag 14 april van 13.00 tot 18.00 uur in Holstohus in Olst.

De oogst van de eerste dag vormt de basis voor de nieuwe toekomstvisie. Tijdens de tweede bijeenkomst gaan de deelnemers verder bouwen aan de ideeën voor Salland. In werkateliers gaan ze creatief aan de slag om de ideeën concreet te maken in de vorm van prototypes. Het is geen probleem als men de eerste bijeenkomst heeft gemist.

Toekomstvisie

Op 10 maart werkten 85 Sallanders onder het motto Reuring in Salland samen in het Holstohus in Olst aan de nieuwe toekomstvisie voor Salland 2023-2027. Aan de hand van zeven thema’s gingen ze met elkaar in gesprek. Het ging over Salland, het platteland, de dorpen en de mensen, maar ook over landbouw, natuur, landschap, energie, toerisme, wonen, werken onderwijs en zorg. Wat gaat goed en wat is nodig? Het leverde volgens de Kracht van Salland een dag op met een rijke oogst aan sprankelende ideeën en nieuwe ontmoetingen tussen inwoners, ondernemers en organisaties. “De deelnemers waren enthousiast om hun bijdrage te leveren aan de nieuwe visie: ‘Als Sallanders moeten we de regie nemen, over grenzen heen kijken en uit de traditionele manier van denken proberen te stappen’. Een visie waar een paar honderd Sallanders aan hebben meegewerkt geeft een gezamenlijke richting en verbindt. En vormt zo input voor nieuwe projecten en activiteiten.”

Interviews

De zeven thema’s waarover de Sallanders op 10 maart spraken, kwamen voort uit 45 interviews met inwoners van Salland in het najaar van 2021. De genoemde thema’s: Wij Sallanders, Samen voor landbouw en landschap, Voor voorzieningen en wonen biedt creativiteit de oplossing, Onderwijs en werk als basis, Duurzame toekomst, Rust en reuring in Salland en Over (veilig)heid. De thema’s gaven voldoende gespreksstof en stof tot nadenken. Enkele eerste uitkomsten: ‘De IJssel en het Overijssels Kanaal bieden kansen’. ‘Meer kijken naar de kracht van de dorpen’. ‘Clusteren van initiatieven op gebied van landbouw en landschap’. Lees de verslagen van 10 maart per thema op de website www.dekrachtvansalland.nl.

Meedoen

Belangstellenden zijn welkom op donderdag 14 april van 13.00 tot 18.00 uur. Aanmelden voor de 14e kan via www.dekrachtvansalland.nl. Daar staat ook de uitnodiging met daarin het volledige programma. Bel of mail voor meer informatie naar Giny Hoogeslag, (06) 134 88 937 of g.hoogeslag@olst-wijhe.nl.