heeft u zelf nieuws of tips?

7 mei 2019 | Erik-Jan Berends

Daf ya328 evenement bij de Haere/IJssellinie

Bij havezate de Haere in Olst is in het weekend van 11 mei een Daf ya328 evenement. Circa zestig enthousiaste Daf ya328-eigenaren hebben dit merendeels besloten weekend georganiseerd om hun passie voor dit type middelzware militaire vrachtauto te delen.

Maar het evenement is op zaterdag 11 mei wel toegankelijk voor belangstellenden. De op hetzelfde terrein gelegen bunkers van de IJssellinie zijn dan ook open. Men kan dan ook een combinatiebezoek brengen aan de Daf ya328 voertuigen op het veld voor De Haere en de IJssellinie die daarnaast ligt. Bij de bunkers van de IJssellinie worden de bezoekers rondgeleid door de gidsen van de linie. Er wordt entree gevraagd. Volwassenen betalen 5 euro; kinderen tot en met de basisschool 2,50 euro. Er kan gepind worden

Het Daf ya328 evenement is gratis.

Bezoekers kunnen ook kiezen voor het alleen bekijken van de Daf ya328 voertuigen of alleen de IJssellinie. De Daf-voertuigen zouden een onmisbare rol hebben gespeeld bij het transport van de wapens en manschappen tijdens het in gebruik nemen van de IJssellinie. Ze hebben, hoe verschillend ze ook zijn, toch veel gemeen.

Bezoekers zijn 11 mei welkom aan de Heareweg 4 in Olst. Het Daf ya328 evenement is van 10.00 tot 16.00 uur. Vanaf 12.00 tot 16.00 uur is de IJssellinie geopend. De rondleidingen vertrekken bij de Hospitaalbunker.

 


Foto's