heeft u zelf nieuws of tips?

3 maart 2022 | Erik-Jan Berends

Cynthia Roessink (Gemeentebelangen Olst-Wijhe) is trots op Wijhe

Cynthia Roessink voelt zich vereerd om als nummer 2 op de lijst van Gemeentebelangen Olst-Wijhe te staan. “Bij de vorige verkiezingen ben ik met voorkeursstemmen in de gemeenteraad terecht gekomen. Hartelijk dank daarvoor aan de stemmers! Dat ik daar trots ben en op onze partij mag duidelijk zijn, maar ik ben zo mogelijk nog meer trots op ‘mijn’ dorp Wijhe.”

“We hebben een bloeiend verenigingsleven, waarbij niet alleen de activiteiten van belang zijn, maar ook alles daar omheen. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de initiatieven die door Wijhe ’92 zijn
genomen om een oplossing te zoeken voor de onveilige toegang tot het sportpark. Ze zijn daarover in gesprek gegaan met de gemeente en komen zelf met mogelijke oplossingen.

Langstraat

Een ander voorbeeld is het debat over de Langstraat. Nadat er eerst enkele pittige stukjes in de krant werden geschreven, hebben de initiatiefnemers gezorgd voor een mooi en respectvol debat. Zo doen we dat in Wijhe, geen verwijten over en weer, maar gewoon met elkaar om tafel om samen tot een oplossing te komen. Ik juich dan ook van harte toe dat het gesprek wordt voortgezet en dat er gezamenlijk tot een oplossing wordt gekomen om de Langstraat voor iedereen goed toegankelijk en veilig te houden.

Saamhorigheid

De saamhorigheid in Wijhe is ook terug te zien aan enkele acties die door een vriendengroep zijn opgezet om geld in te zamelen dat naar een goed doel gaat, namelijk onderzoek naar de ziekte ALS. Dit alles omdat één van de vrienden door deze (nu nog) ongeneeslijke ziekte is getroffen.

Zorgen

Maar Wijhe staat ook voor uitdagingen! Onder andere de verplaatsing van de basisscholen naar het SPOC. Als moeder van drie kinderen gaat mij dit ook direct aan. Ik begrijp de zorgen van ouders van schoolgaande kinderen. Maar ook die van de omwonenden van de huidige, nog te ontwikkelen, schoollocaties. Wat voor woningen worden er gebouwd, kunnen mijn kinderen wel buiten blijven spelen, zijn de (fiets)routes naar de nieuwe school veilig genoeg?

Kandidaat

Juist hiervoor heb ik mij opnieuw kandidaat gesteld, om te luisteren naar u, om mee te denken naar oplossingen of juist om goede ideeën van u in te brengen in onze fractie en de Gemeenteraad. Ik nodig u dan ook van harte uit om contact met mij op te nemen. Ik kijk er naar uit om u te ontmoeten. (email: c.roessink@raadolst-wijhe.nl).”

Hartelijke groet,

Cynthia Roessink

 

 

 


Foto's