heeft u zelf nieuws of tips?

26 juni 2020 | Erik-Jan Berends

Complexer en omvangrijker werk noopt ut Huus tot wijziging organisatie

Bernard de Vries-Robles wordt per 1 juli de nieuwe directeur van welzijnsorganisatie ut Huus. Met wijziging wil de organisatie het hoofd bieden aan haar taak die complexer en omvangrijker is geworden.

Huidige directeur Angelieke Huisman gaat zich toeleggen op welzijn, sport en cultuur, de inhoudelijke werkterreinen van ut Huus. De verantwoording voor het beheer en de exploitatie van het maatschappelijk vastgoed in Olst-Wijhe en de gehele organisatie komt onder verantwoordelijkheid van De Vries Robles.

Vrijwilligers

“Het sociale domein is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd”, meldt de organisatie in een persbericht. “Decentralisatie vanuit het Rijk heeft ervoor gezorgd dat er meer verantwoordelijkheid bij gemeenten en burgers is komen te liggen. Mensen die hulp nodig hebben, blijven langer thuis wonen. Vrijwilligers zijn hierbij onmisbaar. Zij helpen bijvoorbeeld bij boodschappen doen, administratie of vervoer. Bij een teruglopend vrijwilligersbestand vraagt dat om nieuwe, creatieve vormen van vrijwilligerswerving. Samenwerking met andere (zorg)aanbieders is noodzakelijk om te zorgen voor een kwalitatief goed welzijnsaanbod voor onze inwoners.”

Mantelzorgers

Vaak is er, naast hulp bij praktische zaken, volgens ut Huus ook hulp nodig om de mantelzorgers te ontlasten of bij te staan in een moeilijke periode. “Dan is samenwerking met collega-organisaties op het gebied van mantelzorg, thuiszorg of maatschappelijk werk van groot belang. Gaten in het ondersteuningsaanbod kunnen hiermee worden voorkomen. Tegelijkertijd constateren we knelpunten in het verenigingsleven. Ook daar staat het (bestuurlijke) vrijwilligerswerk onder druk en zoeken we samen met hen naar nieuwe vormen.”

Voorzieningen

Al met al is daardoor het werk van ut Huus complexer en omvangrijker geworden. “Het vraagt meer expertise, ervaring en capaciteit van medewerkers”, aldus de welzijnsorganisatie. “Daarnaast vraagt de exploitatie en beheer van maatschappelijk vastgoed in toenemende mate de aandacht. Om het niveau van voorzieningen in Olst-Wijhe in omvang en kwaliteit te kunnen blijven garanderen, is aanvullende expertise nodig.”

Missie

Genoemde ontwikkelingen vragen volgens het bestuur om een aanpassing van de organisatie, zodat ut Huus de komende jaren haar missie kan blijven volbrengen en de kwaliteit kan leveren die daarbij hoort. De Raad van Toezicht meldt bijzonder blij te zijn dat met deze organisatorische aanpassingen de waardevolle kennis en ervaring van Angelieke Huisman behouden blijft voor de organisatie en dat met het aantrekken van Bernard de Vries Robles de benodigde expertise is binnengehaald.

Zie voor meer informatie www.uthuus.nl, de Facebookpagina https://www.facebook.com/utHuus, Instagram http://instagram.org/prfile.php?id=uthuusolstwijhe en/of Twitter https://twitter.com/uthuus_ow

 


Foto's