heeft u zelf nieuws of tips?

15 maart 2024 | Erik-Jan Berends

College vraagt 95.000 euro voor uitwerking visie Noordmanshoek

De gemeente Olst-Wijhe gaat zelf de regie nemen op de ontwikkeling van het gebied Noordmanshoek. Dit is het voorstel van het college aan de gemeenteraad.

Het is het vervolg op het onderzoek dat de gemeente heeft laten doen naar de gevolgen van de, eind vorig jaar getrokken, conclusie dat het plan van aanpak van de Stichting Noordmanshoek niet voldoet aan de door de gemeenteraad gestelde randvoorwaarden en uitgangspunten.

Voorkeur
Het college laat weten dat de gemeente zich gaat oriënteren op mogelijkheden om het gebied Noordmanshoek in ontwikkeling te brengen. En dit dus onder regie van de gemeente. Hiervoor wordt een ruimtelijk beeld en een ontwikkelstrategie gemaakt. De voorkeur van het college is om daarbij de Landgoedvisie van Stichting Noordmanshoek ter inspiratie te nemen. De kern van deze visie is een combinatie van wonen en groen.

Uitwerking
Voor deze uitwerking vraagt het college 95.000 euro aan de gemeenteraad. De bestaande samenwerking met de Stichting Noordmanshoek wordt met ingang van 1 mei 2024 beëindigd. Voor het college is dit geen gemakkelijk besluit, meldt de gemeente Olst-Wijhe. “Juist ook door de vele uren werk die de vrijwilligers van de Stichting, organisaties als NMO en Ruimtewerk en omwonenden in de ontwikkeling hebben gestoken. Daarnaast is er ook veel geld mee gemoeid geweest. De afgelopen zeven jaar heeft de gemeente ongeveer 600.000 euro geïnvesteerd in de Noordmanshoek.”

De gemeenteraad neemt op 8 april het definitieve besluit over de overname van de regie over de Noordmanshoek.