heeft u zelf nieuws of tips?

6 november 2018 | Erik-Jan Berends

College van burgemeester en wethouders bezoekt de Elshof

Het college brengt op dinsdag 13 november een bezoek aan de Elshof voor het jaarlijks kernenbezoek.

Aan het eind van de middag om 16.30 uur wordt het verplaatste speelveld op de hoek van de Runnboomweg/Engeweg officieel in gebruik genomen. Het avondprogramma, waarvoor alle inwoners van de Elshof zijn uitgenodigd, begint om 20.00 uur in het buurthuis. Tijdens het avondprogramma kunnen inwoners in gesprek met het college over onderwerpen die hen bezighouden.

Daarnaast komt de Buurtagenda 2018-2020 aan bod. PB Elshof en de inwoners hebben deze vorig jaar tijdens het kernenbezoek gepresenteerd. Het afgelopen jaar zijn meerdere werkgroepen druk geweest. Zij geven de stand van zaken weer en er wordt gekeken welke onderwerpen in 2019 worden opgepakt.

De afspraken met de gemeente zijn verwerkt in een convenant dat de burgemeester en de voorzitter van PB Elshof op13 november ondertekenen.

 


Foto's