heeft u zelf nieuws of tips?

18 juni 2020 | Erik-Jan Berends

College Olst-Wijhe wil IJsseldijk niet afsluiten voor motorrijders  

In antwoord op vragen van GroenLinks geeft het college van burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe aan geen voorstander te zijn van het afsluiten van de IJsseldijk voor motorrijders, ook niet binnen ‘venstertijden’.

Het economisch belang, het belang van aanliggende horecagelegenheden alsmede het belang voor de overzetveren, zijn belangrijke argumenten onder het standpunt van het college.

Probleem

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Olst-Wijhe meerdere overleggen gevoerd voor een totale aanpak van de westelijke IJsseldijk met de andere dijkgemeenten, politie, belangengroepen (VVN, KNMV en MAG) en plaatselijk belang Welsum/Marle. “Daarbij is het probleem benoemd en zijn diverse mogelijke oplossingen overwogen. Afsluiting voor motorrijders bleek (zeker bij de andere gemeenten) niet wenselijk”, staat in de brief van het college.

Drempels

Ze heeft in 2018/2019 met plaatselijk belang Welsum en VVN nauw samengewerkt voor de weginrichting van de IJsseldijk. “VVN heeft in 2019 in samenspraak met plaatselijk belang Welsum, KNMV en MAG ludieke acties tegen motoren opgepakt en wij hebben enkele wegversmallingen met drempels aangelegd. Helaas resulteert dit nog niet in het gewenste rijgedrag van met name de motorijders. Plaatselijk belang Welsum heeft ons inmiddels laten weten hierin te berusten.”

Rechter

De gemeenten Lopik en Lingewaard hebben meerdere pogingen tot afsluiting van hun dijkwegen ondernomen. De Raad van State heeft op 6 november 2019 besloten dat de gemeente Lopik het motorverbod op de Lekdijk vanaf 1 maart tot en met 31 oktober in de weekenden mag instellen. De MAG en KNMV waren hiervoor naar de rechter gestapt om deze afsluiting aan te vechten, maar zijn door de rechter in het ongelijk gesteld. Daarvoor wonnen MAG en KNMV nog van de gemeente Lingewaard.

Overlast

In tegenstelling tot Lingewaard heeft Lopik hun besluit onderbouwd met dat ‘grote aantallen motorfietsen in het weekend afbreuk doen aan de karaktereigenschappen van de Lekdijk’. “Daarmee is vooral gebruik door fietsers bedoeld. Daarnaast heeft Lopik aan de hand van een proef uit 2017 kunnen aantonen dat de vermindering van het aantal motorfietsen bijdraagt aan de afname van overlast en ongevallen.”

Rijgedrag

“De gemeente Lopik kent op hun afgesloten dijkvak geen ondernemers en de rijbaan is daar (aanzienlijk) smaller dan de dijkwegen in onze gemeente”, schrijft het college van Olst-Wijhe. “Geluidsoverlast door motoren is een subjectieve beleving. Motoren worden door de Rijksdienst gekeurd op de geluidsproductie. Op grond van de keuring wordt een goedkeuring voor het vervoermiddel afgeven en wordt deze wel of niet toegestaan op onze wegen. Het rijgedrag van de motorrijder speelt hierbij zeker een rol. Bij een (overbodige) hoge toerental kan dit leiden tot lokale geluidsoverlast. Hierop valt eigenlijk niet te handhaven. Wel op de rijsnelheden.”