heeft u zelf nieuws of tips?

16 april 2019 | Erik-Jan Berends

College bezoekt Herxen voor jaarlijks kernenbezoek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe bezoeken op donderdag 25 april Herxen voor het jaarlijks kernenbezoek. Plaatselijk Belang Herxen heeft deze avond, in samenwerking met de gemeente, georganiseerd.
Na de ledenvergadering van PB Herxen begint het gemeenschappelijk deel van de avond. Hoofdthema is de Visie Herxen 2019-2030. Hierover is een filmpje gemaakt dat tijdens het kernenbezoek wordt getoond. En er zijn drie werkgroepen: Verkeer, Woningbouw en Energie, die vertellen waarmee zij bezig zijn.

De gemeente vertelt iets over de nieuwe manier van vergaderen van de raad en de Stimuleringsregeling Toekomstgericht wonen. In 2020 wordt in heel Nederland 75 jaar Vrijheid gevierd. Ook in Olst-Wijhe zijn hiervoor activiteiten in voorbereiding.

Het college meldt er veel waarde aan te hechten om in een rechtstreeks contact met inwoners van gedachten te wisselen over onderwerpen die in de directe woon- en leefomgeving spelen. Tijdens het kernenbezoek is er dan ook tijd en ruimte om vragen te stellen aan het college. Iedereen is welkom in buurthuis De Herxer Marke. Het programma begint om 20.00 uur.

Voorafgaand aan dit kernenbezoek heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Herxen een overleg gehad met de directie van de gemeente Olst-Wijhe.