heeft u zelf nieuws of tips?

15 juni 2019 | Erik-Jan Berends

Coaches helpen erfeigenaren na te denken over de toekomst

In het buitengebied van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte zijn drie ervencoaches van provincie Overijssel begonnen. De ervencoaches willen bevorderen dat het prettig wonen, werken en leven blijft op het platteland. Agrariërs en andere erfeigenaren kunnen een beroep op hen doen.

De coaches helpen agrariërs en andere erfeigenaren in het buitengebied na te denken over de toekomst. “In het buitengebied spelen veel zaken tegelijkertijd. Dat biedt kansen voor de toekomst, maar waar begin je en bij welk ‘loket’ moet je zijn?”, meldt provincie Overijssel.

Erfeigenaren kunnen met allerlei vragen bij de ervencoaches terecht. Gesprekken kunnen bijvoorbeeld gaan over het vergroenen van het erf, veiligheid, duurzaamheid maar ook over vragen rondom bedrijfsontwikkeling en opvolging, asbestsanering of sociaal emotionele vraagstukken.

De ervencoaches helpen agrariërs en inwoners met erven om de kansen en mogelijkheden op een rijtje te zetten en te kijken welke stappen men hiervoor kan zetten. Ervencoach Jantine Haverkamp: “Het valt niet mee om ideeën voor een erf te realiseren of veranderingen in het bedrijf tot stand te brengen. Samen met de eigenaren kijken we naar wat nodig is en welke kansen er zijn. Wij zijn ook op de hoogte van regelingen en subsidies en kunnen ze verwijzen naar het juiste loket.”

Wie graag met een ervencoach wil spreken over de toekomst van zijn of haar bedrijf of erf, belt of mailt met een van de ervencoaches:

Yvonne In ’t Veld: 06-109 82 276 of yvonne@dekrachtvansalland.nl(gemeente Olst-Wijhe of Deventer)

Jantine Haverkamp: 06-148 88 093 of jantine@dekrachtvansalland.nl(gemeente Raalte)

Daarnaast werkt ook Jan Olaf Tjabringa als ervencoach in Salland en blijft Cor Bosch nog steeds bereikbaar als contactpersoon buitengebied in de gemeente Raalte. Provincie Overijssel stelt tot eind 2020 twee miljoen euro beschikbaar voor de inzet van ervencoaches in Overijssel. In de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte zijn drie ervencoaches actief. Zij zetten het netwerk en de mogelijkheden van de drie gemeenten en De Kracht van Salland in om agrariërs en andere erfeigenaren in het buitengebied te helpen. Meer informatie is te vinden op de site van Kracht van Salland.