heeft u zelf nieuws of tips?

Geen categorie

Shonaleigh Cumbers verhaalt over ‘De zee van smaragd’

4 oktober 2020 | Erik-Jan Berends

De internationale verhalenvertelster Shonaleigh Cumbers uit Engeland vertelt in samenwerking met Productiehuis De Verhalenboot uit Zwolle drie dagen lang online de verhalencyclus De zee van smaragd (The Emerald Sea). Erbij hoort een aparte avondvoorstelling onder dezelfde naam.
Lees verder

‘Boeren onderschatten eigen psychologische hulpbehoefte’

23 juli 2020 | Erik-Jan Berends

Boeren ervaren regelmatig stress en de psychische nood is soms hoog, maar boeren zoeken zelf niet gauw professionele psychosociale hulp. Omdat ze hun eigen hulpbehoeften onderschatten, maar ook omdat ze onvoldoende vertrouwen hebben in de reguliere hulpverlening. Dit blijkt uit onderzoek van GGD IJsselland in samenwerking met Amsterdam UMC.
Lees verder

Waterschap kan voldoende water aanvoeren. Blauwalg in de Lange Kolk

22 juli 2020 | Erik-Jan Berends

De neerslag van de afgelopen periode in combinatie met het bewolkte weer heeft ervoor gezorgd dat de situatie in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) verder is gestabiliseerd. Het waterschap kan voldoende water aanvoeren om aan de watervraag te voldoen. Ze verwacht dat dit voorlopig zo blijft.
Lees verder

In Dorpshuus Heino wordt bingo gespeeld

27 juni 2020 | Erik-Jan Berends

Voor iedereen die de bingo van Evert Kruitbosch in Heino de afgelopen maanden heeft gemist: op zaterdag 11 juli haalt het Dorpshuus Heino dat weer helemaal in met een monster bingo-dag. Dat betekent een hele dag bingo spelen, lekker lang en lekker veel.
Lees verder

Waterschap kiest Boskalis voor versterking IJsseldijk

16 juni 2020 | Erik-Jan Berends

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft het voornemen uitgesproken het project dijkversterking Zwolle-Olst te gunnen aan Boskalis Nederland BV. Het winnen van deze Europese aanbesteding betekent dat deze marktpartij de werkzaamheden samen met het waterschap gaat voorbereiden en vervolgens gaat uitvoeren.
Lees verder

‘Waterstand in Wijhe is normaal tot laag’

18 mei 2020 | Erik-Jan Berends

Het is erg droog voor de tijd van het jaar, volgens Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Ze ziet dat terug in de grondwaterstanden. Momenteel zijn deze laag in het noordelijke deel van het werkgebied (grofweg de lijn ten noorden van Zwolle tot Assen). 
Lees verder

Boerhaarse ondernemers bieden ‘Bikken + Biken

16 mei 2020 | Erik-Jan Berends

Horecabedrijf Logtenberg en Tulip Cycling uit Boerhaar hebben voor Hemelvaart en Pinksteren fietsarrangementen georganiseerd. Onder het motto ‘Bikken + Biken’ krijgen de deelnemers een goed gevulde lunchbox mee.
Lees verder

Koningsdag Wijhe 2020 wordt ‘Woningsdag’

23 april 2020 | Erik-Jan Berends

De vlag uitsteken, het luiden van de klokken, de nationale toost en brieven van kinderen voor de Koning, zo ziet Koningsdag 2020 er volgens Verenigd Comité Wijhe dit jaar uit. “Koningsdag 2020 wordt Woningsdag.”
Lees verder

Waterschap maait enkele watergangen eerder voor betere wateraanvoer

17 april 2020 | Erik-Jan Berends

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta maait daar waar nodig waterbodems van sloten, weteringen en kanalen eerder dan normaal. Door de hogere temperaturen, het uitblijven van regen en de start van het groeiseizoen ontstaat er op enkele plaatsen behoefte aan meer wateraanvoer.

Omdat er op enkele plaatsen al veel begroeiing in de watergangen staat, wordt hier het bereiken van de gewenste waterpeilen steeds lastiger, volgens het waterschap. “Normaal gesproken maaien wij vanaf 1 juni.”

Voorzorg
Zoals ieder jaar zegt het waterschap ook nu met de nodige voorzorg te maaien en volgens de Wet natuurbescherming. “Een van de voorzorgsmaatregelen is het niet storen van broedende vogels, paaiende vissen en amfibieën die eitjes afzetten en het ontzien van beschermde planten. De oever maaien we niet, maar alleen het zogenaamde doorstroomprofiel.”

Verdroging
Alleen watergangen waar het waterschap niet genoeg water kan aanvoeren, worden gemaaid. “Alle overige sloten, weteringen, kanalen en vijvers, maaien we zoals gewoonlijk na 1 juni. Een goede doorstroming van water is belangrijk om wateroverlast of juist verdroging tegen te gaan. Door de uitbraak van het coronavirus Covid-19 volgen wij verder de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. We volgen de ontwikkelingen op de voet en passen onze maatregelen aan wanneer dat nodig is.”