heeft u zelf nieuws of tips?

5 september 2019 | Erik-Jan Berends

Burgemeester Ton Strien weer voor zes jaar geïnstalleerd

Commissaris van de Koning Andries Heidema heeft Ton Strien donderdag opnieuw voor zes jaar geïnstalleerd als burgemeester van Olst-Wijhe.

Dat gebeurde vooruitlopend op het hervatten van zijn werkzaamheden vanaf 9 september. Strien is namelijk herstellend van een oogoperatie. Oorspronkelijk zou de installatie tijdens de gemeenteraadsvergadering plaatsvinden.

In het bijzijn van zijn vrouw Yun Sook en hun zoon Roderick legde de burgemeester in Zwolle de eed af. Strien: “Ik ben blij dat ik voor een volgende periode van zes jaar ben benoemd, waarin ik me samen met vele anderen graag weer inzet voor de inwoners van Olst-Wijhe.”

 


Foto's