heeft u zelf nieuws of tips?

27 maart 2020 | Erik-Jan Berends

Burgemeester Ton Strien sluit drugspand in Wijhe

Burgemeester Ton Strien heeft op vrijdag 27 maart een woning aan de Beatrixlaan 52 in Wijhe voor drie maanden gesloten. In het pand zijn een grote hoeveelheid drugs en een aantal wapens aangetroffen.

De huurder van het pand was al in beeld bij de politie. Deze vondst is voor de burgemeester aanleiding om het pand te sluiten. De politie heeft het pand aan de Beatrixlaan doorzocht. Zij trof onder andere wapens aan, voorwerpen die worden gebruikt voor het maken van drugs en een grote hoeveelheid xtc-pillen. De handel in drugs of het in bezit hebben van drugs om er in te handelen is verboden op grond van de Opiumwet.

Harddrugs

De burgemeester besloot het pand tijdelijk te sluiten. Deze bevoegdheid is geregeld in Artikel 13b van de Opiumwet. In 2016 stelde de burgemeester het Damoclesbeleid vast op basis van ditzelfde artikel. Hierin staat onder andere dat een woning of lokaal wordt gesloten voor de duur van drie maanden wanneer hierin (of op het bijbehorende perceel) een handelshoeveelheid harddrugs wordt aangetroffen bij een tweede overtreding binnen vijf jaar. Daar was in dit geval sprake van.

Sluiting

De aanwezigheid van verdovende middelen en wapens trekt andere criminele activiteiten aan en vormt een ernstig risico voor de omgeving. Met de sluiting van het pand wil de burgemeester het woon- en leefklimaat in de omgeving van de woning herstellen en herhaling van deze ernstige verstoring van de openbare orde voorkomen.