heeft u zelf nieuws of tips?

7 mei 2019 | Erik-Jan Berends

Buitengebied krijgt in het najaar ondergrondse afvalcontainers

De gemeente heeft voor 7 mei (Holstohus, Olst) en 8 mei (gemeentehuis, Wijhe) twee inloopavonden georganiseerd voor mensen in het buitengebied die na de zomer hun restafval naar een ondergrondse container moeten brengen. De containers in het buitengebied worden in de tweede helft van 2019 geplaatst en in gebruik genomen. 

“De aanpak om op deze manier het afval te scheiden, werkt heel goed”, volgens wethouder Marcel Blind. “We doen dat nu twee jaar binnen de bebouwde kom en heeft geleid tot een spectaculaire afname van het restafval. Bovendien zijn voor veel mensen de kosten afgenomen, gemiddeld zo’n 50 euro per jaar. Vaak zijn met name mensen met luiers en incontinentiemateriaal meer kwijt. Maar uiteindelijke leidt het tot een goed hergebruik van afval. De ROVA is daarmee wel een koploper en een positief voorbeeld in Nederland.”

Het plaatsen van de containers is nog geen heel eenvoudige zaak volgens de wethouder. “Op veel plaatsen liggen leidingen en we willen ze graag op eigen grond plaatsen. Bovendien moeten de vrachtwagens van de ROVA er goed kunnen komen.” Het kan zijn dat bewoners in het buitengebied een pasje krijgen voor een al bestaande container, maar ze kunnen ook aangeven bij welke ROVA-container ze bij voorkeur hun afval kwijt willen. Dan wordt het pasje daarop aangepast.

Bezoekers uit het buitengebied horen op de inloopbijeenkomsten meer over het omgekeerd inzamelen, de locaties van de containers en het gebruik van de ROVA-pas. De avonden beginnen om 19.00 uur en duren tot 21.00 uur.

 

 

 


Foto's