heeft u zelf nieuws of tips?

10 november 2023 | Erik-Jan Berends

Bouw 25 woningen op locatie Tellegenschool Wijhe komt dichterbij

De gemeente Olst-Wijhe, Nikkels Projecten en Bemog projectontwikkeling hebben woensdag 8 november hun handtekening gezet onder een overeenkomst voor de herontwikkeling van de voormalige Tellegenschool in Wijhe.  In de overeenkomst staan de afspraken die nodig zijn om te komen tot 25 nieuwbouwwoningen op deze locatie.

Het college van burgemeester en wethouders besloot anderhalve week geleden om onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het wijzigen van het bestemmingsplan om woningbouw op deze locatie mogelijk te maken. In de getekende overeenkomst zijn onder andere afspraken vastgelegd over de openbare ruimte, het stedenbouwkundig en inrichtingsplan, het woningbouwprogramma, woon- en leefklimaat, en financiële zaken rondom de herontwikkeling.

Bestemmingsplan
Voor de herontwikkeling is wijziging van het bestemmingsplan nodig. Deze week konden omwonenden en andere geïnteresseerden het nieuwbouwplan en het ontwerp bestemmingsplan bekijken en vragen stellen over het plan en de procedure. Vanaf donderdag 16 november ligt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Dan kunnen inwoners hun officiële reactie (zienswijze) geven op de plannen.

Bouwplan
Wanneer het bestemmingsplan is vastgesteld, kunnen Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling het bouwplan verder uitwerken en realiseren. De verkoop van de woningen begint naar verwachting medio 2024. Het is de bedoeling dat de bouw medio 2025 begint.

Nieuwbouwplan 
Op de voormalige schoollocatie komen 25 nieuwbouwwoningen voor onder andere starters en senioren. Het eerste ontwerp voor de herontwikkeling van de schoollocatie is volgens de gemeente met de reacties van omwonenden verfijnd en aangepast. “Nu ligt er een mooi plan voor de locatie.” Zie voor meer informatie de projectwebsite www.tellegenpark.nl.