heeft u zelf nieuws of tips?

15 april 2019 | Erik-Jan Berends

BOA’s houden extra toezicht op paasvuren

Dit jaar controleren buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) strenger of paasvuren aan de regels voldoen. Zij kunnen boetes uitdelen als een paasvuur niet aan de regels voldoet. Dat meldt de gemeente Olst-Wijhe.

In ene persbericht zegt de gemeente veel waarde te hechten aan de cultuurhistorische traditie van paasvuren. “Wij vinden dat iedereen van deze mooie traditie moet kunnen genieten.

Daarom zijn er regels waaraan paasvuren moeten voldoen. Een ontheffing voor het ontsteken van een paasvuur mag bijvoorbeeld niet worden gebruikt voor het verbranden van afvalstoffen. Een paasbult moet minimaal 70 kubieke meter groot zijn en mag alleen uit snoeihout bestaan.”


Foto's