heeft u zelf nieuws of tips?

27 maart 2020 | Erik-Jan Berends

Beeldvormende raadsbijeenkomst Energievisie gaat niet door

De agendacommissie van de gemeenteraad van Olst-Wijhe vindt het niet haalbaar om de derde beeldvormende raadsbijeenkomst over de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie (Energievisie) door te laten gaan.

Reden is het besluit van de regering op maandag 23 maart om de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan verder aan te scherpen. Er zijn inmiddels verregaande maatregelen getroffen. Op een later moment vindt deze bijeenkomst alsnog plaats. Wanneer dit zal zijn, is op dit moment nog niet te zeggen. Enerzijds is dit afhankelijk van hoe de coronacrisis zich ontwikkelt, anderzijds van de technische mogelijkheden om volledig digitaal te kunnen vergaderen. De gemeenteraadsleden vinden het belangrijk dat zij op een goede manier op afstand met elkaar kunnen vergaderen én dat inwoners de vergadering online kunnen volgen. Op dit moment werken diverse partijen hard aan technische oplossingen.

De eerstvolgende raadsvergadering staat gepland op 20 april. Op www.olst-wijhe.nl is op een later moment te zien of en zo ja, hoe deze vergadering wordt ingevuld.