heeft u zelf nieuws of tips?

13 februari 2022 | Erik-Jan Berends

André Smit, lijsttrekker PvdA Olst-Wijhe, laat van zich horen

André Smit (53) uit Olst is lijsttrekker van de PvdA Olst-Wijhe. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 laat hij weten wat hij doet, vindt en waar hij zich over verwondert.

Fotoshoot

Het is wel wennen hoor, dat lijsttrekkerschap. Normaal doe ik zaterdagochtend boodschappen of sta ik bij de papiercontainer van de Olster Harmonie, maar vorige week zaterdag had ik een heuse fotoshoot met Petra (nummer 2) en Martijn (nummer 3). Dank daarvoor aan Robert-Jan Leerink, die de foto’s nam. Het zal er best bij horen, maar mijn ding gaat dat niet snel worden. En het was mij een partijtje koud daar bij de Lange Kolk op Den Nul. Alles voor de goede zaak denk ik dan maar. Aan u het oordeel of er een model aan mij verloren is gegaan. Ik denk het antwoord te weten….

Energietarieven

Terug naar waar het om gaat. Afgelopen maand werd nog eens duidelijk dat een sterke Partij van de Arbeid kei- en keihard nodig is. Veel inwoners in onze gemeente hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Alles wordt duurder. Denk aan die idiote energietarieven. Inmiddels, zo was in het nieuws, tikt het inflatiecijfer de 8 procent aan. Alles wordt duurder, maar op onze loonstrookjes zien we dat niet terug. En dat allemaal in een week dat Shell de jaarcijfers over 2021 presenteerde: een nettowinst van 20 miljard euro (20.000.000.000), alstublieft! Er zijn dagen dat ik dat niet op zak heb.

Vermogensbelasting

De rijken worden rijken, de armen armer. Ons land kent een toenemende vermogensongelijkheid. En daarom is het goed dat mijn PvdA in de Tweede Kamer het voorstel deed om een rechtstreekse vermogensbelasting in te voeren. En dat met een progressief tarief. Eén procent voor vermogen tot 0,5 miljoen euro, 5 procent voor vermogens van 5 miljoen euro. Ik hoop dat het erdoor komt. En ik hoop vooral dat met de opbrengsten van deze rechtstreekse vermogensbelasting de armen in ons land iets minder arm worden. En de rijken iets minder rijk.

Samen

Deze week presenteren wij als PvdA Olst-Wijhe ons lokale verkiezingsprogramma. Dat heet Samen in Olst- Wijhe. En dan ook echt sámen. Niemand uitgezonderd. In ons verkiezingsprogramma slaan wij linksaf. Mooi rood is niet lelijk! Onze gemeente telt 350 huishoudens met problematische schulden. Als het aan ons ligt dan zijn dat er over vier jaar fors minder. Dit betekent onder andere dat wij de rigide Haagse norm – dat uitkeringen worden gekort als volwassenen bij elkaar wonen – schrappen. Dat mogen wij als gemeente. En als wij de kans krijgen dan gaan wij dat regelen ook. Weg dus met de kostdelersnorm.

Wonen

Ook bij ons in Olst-Wijhe zit de woningmarkt volledig op slot. De onderwijzer, de treinmachinist, de mensen die bij Stegeman of Abott werken, komen bijna niet meer aan een woning. Eén van onze plannen op de boel vlot te trekken is dat in Olst-Wijhe tenminste 40 procent van de nieuwe koopwoningen wordt aangeboden voor een prijs van onder de 225.000 euro. Daar willen wij sluitende afspraken over maken met de projectontwikkelaars die actief zijn in onze gemeente. Want er moet ook plek zijn in Olst-Wijhe voor mensen die geen aandelen in Shell hebben. Samen maken we Olst-Wijhe ons thuus.

André Smit, lijsttrekker PvdA Olst-Wijhe


Foto's