heeft u zelf nieuws of tips?

22 november 2019 | Erik-Jan Berends

Afvaltarief gemeente Olst-Wijhe stijgt gemiddeld met 35 procent

De afvalstoffenheffing in de gemeente Olst-Wijhe gaat omhoog. Elk huishouden gaat vanaf 2020 gemiddeld per jaar 47 euro meer betalen. Daarmee komt het tarief op 179 euro per jaar, ofwel een gemiddelde stijging van 35 procent.

De gemeente Olst-Wijhe zegt met dit tarief nog steeds een van de goedkopere gemeenten te zijn waar het gaat om de afvalstoffenheffing. Het bedrag van 179 euro per jaar is een vast bedrag. 

Restafval

Inwoners hebben alleen invloed op de hoeveelheid restafval die zij aanbieden. In de gemeente Olst-Wijhe wordt omgekeerd ingezameld; hoe minder restafval men naar de verzamelcontainer brengt, hoe minder men betaalt. Door goed te scheiden, kunnen inwoners op de variabele kosten besparen. Het tarief voor het aanbieden van een zak restafval blijft 1,80 euro. Minima kunnen nog gebruikmaken van de kwijtscheldingsregeling voor het vaste bedrag. De kwijtschelding voor het aanbieden van restafval vervalt vanaf 2020.

Oorzaak

De belangrijkste oorzaak van de verhoging heeft volgens de gemeente te maken met landelijke en internationale ontwikkelingen. “Het is duurder geworden om afval te verbranden (verbrandingsbelasting). Daarnaast dalen de opbrengsten van de herbruikbare grondstoffen, zoals textiel en oud papier en daalt de vergoeding die de verpakkingsindustrie geeft voor de inzameling van kunststof.”

Medisch afval

Een klein deel van de verhoging heeft te maken met de regeling medisch afval die het college de gemeenteraad voorstelt. Inwoners met een chronische ziekte of medische beperking hebben soms te maken met veel extra afval. Denk bijvoorbeeld aan incontinentiemateriaal, dialyse- en stomamateriaal. Dit afval is niet te recyclen waardoor het bij het restafval moet. Deze inwoners hebben daardoor extra kosten voor het wegbrengen van dit afval. De gemeente Olst-Wijhe komt deze inwoners tegemoet met een nieuwe regeling. Inwoners die kunnen aantonen dat zij om medische redenen met extra afval te maken hebben, kunnen aanspraak maken op een vergoeding van 50 procent voor de extra kosten.

De gemeenteraad spreekt op 2 december over de afvaltarieven.