heeft u zelf nieuws of tips?

30 mei 2022 | Erik-Jan Berends

Adviesraad Samenleving gemeente Olst-Wijhe houdt thema-avond over Woonvisie

De adviesraad Samenleving heeft voor maandagavond 7 juni van 19.00 tot 21.00 uur een thema-avond georganiseerd in het Holstohus in Olst. Bezoekers kunnen er leren en zich laten informeren over hoe beleid binnen de gemeente Olst-Wijhe ontstaat.

De avond is dé gelegenheid voor inwoners die benieuwd zijn hoe beleid binnen de gemeente ontstaat, vooral nu met het thema Woonvisie en met oog op de hoge woningnood. “Wist je dat jij als burger hierin ook een stem kunt hebben?”, meldt de adviesraad. Deze avond wordt uitgelegd hoe een adviesraad deze stem laat horen aan het college van burgemeester en wethouders.

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich aanmelden per mail: secretarisparticipatie@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl. Zo kan de adviesraad ervoor zorgen dat er voldoenden koffie en thee klaarstaat en er genoeg zitplekken zijn deze avond.

Programma

Het doel van de avond is om enerzijds te informeren over het thema woonvisie en hoe het beleid ontstaat door de samenwerking van de verschillende partijen. Anderzijds is de avond voor de inwoners van de gemeente Olst-Wijhe om hen te informeren hoe de adviesraad vanuit het perspectief van de burgers gevraagd advies geeft aan het college van burgemeester en wethouders. Achtereenvolgens zijn er sprekers over de Woonvisie Gemeente Olst-Wijhe, over de Olstergaard bewonersgroep, over de Woonvisie Saland Wonen, over de Huurdersvereniging Salland en tot slot spreekt de voorzitter van de Adviesraad Samenleving. Tussentijds en na afloop is er ruimte voor vragen

Zie voor meer informatie over de adviesraad www.adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl/