heeft u zelf nieuws of tips?

24 januari 2020 | Erik-Jan Berends

Aantal woninginbraken in Olst-Wijhe is verdubbeld

“De criminaliteit verandert. De klassieke vormen van criminaliteit zijn de laatste jaren sterk gedaald. Gemeenten, het Openbaar Ministerie en Politie zijn voor andere uitdagingen komen te staan en hebben zich daarin aangepast. Veiligheidsthema’s als cybercrime, ondermijning en verwarde personen vragen namelijk om een andere aanpak dan die van traditionele criminaliteit”, melden de politie IJsselland-Zuid en de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. 

Er is een weer een afname te zien in het aantal woninginbraken in IJsselland-Zuid. In de gemeente Olst-Wijhe is het aantal woninginbraken echter wel verdubbeld van 11 in 2018 naar 23 in 2019. De politie handelde in 2019 aanzienlijk meer verdachten van woninginbraken af dan het jaar ervoor. Daarnaast is in 2019 het aantal auto-inbraken sterk afgenomen. Deze daling zien we in het hele land terug. Landelijk kunnen we ook een daling zien in een aantal andere delicten. Uit de landelijke misdaadcijfers van 2019 valt een duidelijke conclusie te trekken: de ‘klassieke boef’ slaat minder vaak toe.”

Inbraken

“Het aantal inbraken in schuren/tuinhuis/garages binnen de gemeenten Deventer en Raalte steeg in 2018 aanzienlijk. Een specifieke veelpleger bleek hier grotendeels voor verantwoordelijk. Aanpak van deze persoon had tot gevolg dat – na de stijging in 2018 – het aantal schuurinbraken het afgelopen jaar sterk is gedaald.”

Ondermijning

“Er is al langere tijd een verschuiving gaande van klassieke vormen van criminaliteit naar meer onzichtbare vormen van criminaliteit. Ondermijning is hiervan een voorbeeld. Het betreft stelselmatig en in georganiseerd verband gepleegde criminaliteit. Voorbeelden hiervan zijn de productie van én handel in drugs. Criminelen maken hiervoor gebruik van legale sectoren voor hun bedrijfsvoering (bijv. witwassen, vastgoed en vergunningen). Deze vorm van criminaliteit vergt een intensieve samenwerking tussen de ketenpartners. In IJsselland-Zuid is sinds vorig jaar een ondermijningsteam actief dat in samenwerking met partners criminele netwerken verstoort en aanpakt. De gemeenten geven veel prioriteit aan de aanpak van ondermijning en zijn een belangrijke schakel in de keten.”

Cybercrime

“De wereld om ons heen verandert en daarmee het criminele speelveld. Er vindt op grote schaal digitalisering plaats en dit zien wij terug in de criminaliteitscijfers. Voorbeelden van cybercrime zijn hackers en DDOS-aanvallen. Een voorbeeld van gedigitaliseerde criminaliteit is fraude via online verkoopsites. Er is een stijging te zien in het aantal misdrijven die te maken hebben met fraude. De zogeheten ‘horizontale fraude’, hieronder vallen zaken zoals identiteitsfraude en vooral online fraude via WhatsApp of Marktplaats. Vooral bij online fraude neemt het aantal jonge verdachten onder de achttien jaar flink toe. ‘De moderne criminaliteit bedient zich van het toetsenbord’, zoals korpschef Erik Akerboom te kennen gaf in het statement dat hij naar buiten bracht naar aanleiding van de criminaliteitscijfers van 2019. In het voorkomen van delicten op het digitale gebied ligt een belangrijke rol bij de burger. Vertrouw je het niet? Ga er dan niet mee in zee.”

Overlast

“In 2019 registreerde de politie in IJsselland-Zuid wederom meer overlastincidenten waarbij personen met verward gedrag betrokken waren. In de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe nam dit sterk toe. In Raalte bleef het ongeveer gelijk. Daarnaast was er in de gemeente Deventer een flinke toename op het gebied van vuurwerkoverlast.”

Reactie 

Ton Strien, burgemeester van Olst-Wijhe: “Als we naar de cijfers kijken, ben ik blij te concluderen dat we in een veilige gemeente wonen. Daar zorgen we met elkaar voor. Onze ondernemers zijn zeer alert, in de wijken kennen we Whatsapp-buurtpreventiegroepen. We letten op elkaar. Helaas hebben we het historisch lage aantal woninginbraken van 2018 niet vast kunnen houden. In 2019 is het aantal woninginbraken verdubbeld naar 23. Woninginbraak heeft veel impact op de slachtoffers. Daarom is het belangrijk om met elkaar alert te blijven, zodat het aantal woninginbraken in 2020 weer omlaaggaat.”

 

Olst – Wijhe  
2018 2019 Verschil
Reikwijdte 2017-2018 in %
Diefstal/inbraak woning 11 23 +12 +109%
Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis 5 4 -1 -20%
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen 7 9 +2 +29%
Diefstal van motorvoertuigen 3 1 -2 -67%
Diefstal van brom-, snor-, fietsen 24 19 -5 -21%
Zakkenrollerij 0 2 +2
Zedenmisdrijf 7 3 -4 -57%
Openlijk geweld (persoon) 1 1 0 0%
Bedreiging 5 7 +2 +40%
Mishandeling 15 11 -4 -27%
Straatroof 0 0 0 0%
Overval 0 0 0 0%
Vernieling cq. zaakbeschadiging 33 30 -3 -9%
Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen 11 9 -2 -18%
Winkeldiefstal 15 20 +5 +33%
Horizontale fraude 63 85 +22 +35%
Overlast
Overlast door verward/overspannen persoon 37 57 +20 +54%
Vuurwerkoverlast 10 9 -1 -10%